Заповнення реквізиту «Видати» в касовому ордері

В індивідуальній податковій консультації від 15.08.2018 р. № 3549/6/99-99-14-05-01-15/ІПК ДФСУ повідомляє, що у видатковому ордері при проведенні інкасації уповноваженою особою банку реквізит «Видати» не заповнюється, якщо до нього додаються квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, підписана відповідальними особами банку та засвідчена відбитком печатки банку або примірник супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), засвідчений підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача.

При оформленні видаткової відомості у реквізиті «Видати» у видатковому ордері вказується прізвище, ім'я та по батькові особи, на яку оформлена видаткова відомість на виплату заробітної плати.

Нагадаємо, що у п. 32 Положення про ведення касових операцій реквізити у видатковому ордері "Одержав", "Дата", "Сума", "Підпис одержувача", дані документа, що засвідчує особу отримувача [які заповнюються отримувачем готівки (додаток 3 до цього Положення)] та в прибутковому ордері "Прийнято від" не заповнюються в касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених установою/підприємством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями, електронними платіжними засобами, здавання готівки до банку, отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі). Інші реквізити в касових ордерах та видаткових відомостях є обов'язковими до заповнення. Як бачимо, для заповнення реквізиту «Видати» винятку немає.

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

15.08.2018 N 3549/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо застосування деяких норм чинного законодавства і у межах компетенції повідомляє.

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року N 148, розроблено відповідно до Закону України "Про Національний банк України" (далі - Положення N 148) і визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (далі - підприємства), органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності (далі - установи), фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі - фізичні особи - підприємці) (далі разом у тексті - суб'єкти господарювання), фізичними особами.

Щодо заповнення деяких реквізитів видаткових касових ордерів у графі "Видати" при інкасації особами банку.

Пунктом 29 розділу III Положення N 148 визначено, що приймання одержаної з банку готівки в касу та видача готівки з каси для здавання її до банку оформляються відповідними касовими ордерами (прибутковим або видатковим) з відображенням такої касової операції в касовій книзі.

Вилучення готівки з місця здійснення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або РК для здавання її до банку оформляється відповідними чеками РРО із виконанням операції "службова видача".

Документом, що свідчить про здавання виручки до банку та є підтвердженням оприбуткування готівки в касі суб'єктів господарювання, є:

1) квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, підписана відповідальними особами банку та засвідчена відбитком печатки банку;

2) квитанція/чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування;

3) примірник супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), засвідчений підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача;

4) чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів.

Відповідно до п. 35 розділу III Положення, касові документи після складання касиром звіту та оброблення цього звіту комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, формуються у справи відповідно до номенклатури справ та зберігаються відповідно до законодавства України відповідальною особою, на яку керівником покладено обов'язок щодо їх зберігання.

Бланки прибуткового касового ордеру (типова форма N КО-1) та видаткового касового ордеру (типова форма N КО-2) визначені у додатках до Положення N 148.

Враховуючи зазначене, повідомляємо, що у видатковому ордері при проведенні інкасації уповноваженою особою банку реквізит "Видати" не заповнюється, якщо до нього додаються квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, підписана відповідальними особами банку та засвідчена відбитком печатки банку або примірник супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), засвідчений підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача.

Щодо заповнення реквізиту графи "Видати" при оформленні видаткової відомості повідомляємо, що у реквізиті "Видати" у видатковому ордері вказується прізвище, ім'я та по батькові особи, на яку оформлена видаткова відомість на виплату заробітної плати.

Окрім того, ДФС пропонує звернутись до Національного банку України, як до розробника Положення N 148, для отримання роз'яснення з порушених питань.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

        

© 2016 Заработная плата