Заповнення відомості на видачу готівки

В індивідуальній податковій консультації від 05.03.2019 р. N 890/ІПК/16-31-14-04-29 ДФСУ роз’яснила, що у відомості на виплату готівки (додаток 1 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні) графа 4 «Сума» має заповнюватися у відповідності з п. 27 розділу III Положення.

Нагадаємо, у п. 27 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні сказано, що касир вимагає пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів, у разі видачі окремим фізичним особам готівки (у тому числі працівникам установи/підприємства) за видатковим касовим ордером або видатковою відомістю, записує його найменування і номер, ким і коли він виданий. Фізична особа розписується у видатковому касовому ордері або видатковій відомості про одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гривень - словами, копійок - цифрами). Одержувачі пред'являють паспорти чи документи, що їх замінюють, якщо видаткова відомість складена на видачу готівки кільком особам, та розписуються у відповідній графі документа.

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 05.03.2019 р. N 890/ІПК/16-31-14-04-29

Головне управління ДФС у Полтавській області розглянуло лист від N [...] (вх. N [...]) щодо надання індивідуальної податкової консультації з питання заповнення відомості на виплату готівки та в порядку ст. 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі - Кодекс) повідомляє.

Питання. Який порядок заповнення додатка 1 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (пункт 18 розділу II) - відомість на виплату готівки, зокрема графи 4 "Сума"?

Порядок ведення касових операцій у національній валюті України, зокрема юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, визначено Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (далі - Положення), яке затверджено постановою Правління Національного банку України N 148 від 29.12.2017 (із змінами і доповненнями).

Згідно з пунктом 27 розділу III Положення, касир вимагає пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів, у разі видачі окремим фізичним особам готівки (у тому числі працівникам установи/підприємства) за видатковим касовим ордером або видатковою відомістю, записує його найменування і номер, ким і коли він виданий. Фізична особа розписується у видатковому касовому ордері або видатковій відомості про одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гривень - словами, копійок - цифрами). Одержувачі пред'являють паспорти чи документи, що їх замінюють, якщо видаткова відомість складена на видачу готівки кільком особам, та розписуються у відповідній графі документа. Видаткові касові ордери або видаткові відомості не приймаються для виведення залишку готівки в касі, якщо видача готівки з каси не підтверджена підписом одержувача. Видача готівки фізичним особам, яких немає в штатному розписі установи/підприємства, проводиться за видатковими касовими ордерами, що виписуються окремо на кожну особу, або за окремою видатковою відомістю.

Враховуючи вищевикладене, у відомості на виплату готівки (Додаток 1 до Положення) графа 4 "Сума" має заповнюватися у відповідності з пунктом 27 розділу III Положення.

Окрім того, пропонуємо звернутись до Національного банку України, як до розробника Положення N 148, для отримання роз'яснення з порушеного питання.

 

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

        

© 2016 Заработная плата