Застосування посади керівника відділу економічного аналізу та планування

Запитання: 
У структурі підприємства є відділ економічного аналізу та планування, який очолює начальник. У КП міститься професійна назви роботи «Начальник планово-економічного відділу». Чи може він очолювати відділ економічного аналізу та планування чи варто обрати іншу назву?
Відповідь: 
Так, назва посади керівника відділу має відповідати назві відділу, який він очолює. У випадку, наведеному в запитанні, назви не є тотожними, що, на думку автора, неправильно. Якщо ж посаду обрано згідно з КП («Начальник планово-економічного відділу», код КП 1231), то слід привести у відповідність і назву відділу, незважаючи на те що згідно зі ст. 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Штатний розпис розробляється на основі внутрішніх організаційно-нормативних документів (чинна структура і чисельність, положення з оплати праці) та з урахуванням вимог нормативно-правових актів, зокрема КП, а отже, назви посад і професій мають відповідати назвам у КП. Для цього варто внести зміни до структури підприємства, а отже, і до його штатного розпису. Такі дії не вплинуть на умови праці працівників та не зумовлять необхідності повідомлення їх про це. Тож на підставі доповідної записки працівників (начальника) відділу кадрів потрібно видати наказ про внесення змін із формулюванням, наприклад: «Назву «Відділ економічного аналізу та планування» з 03.12.2018 р. змінено на «Планово-економічний відділ»». Ці зміни варто внести до положення про відділ, особової картки працівника ф. № П-2 та трудової книжки. Нагадаємо, що такий запис до трудової книжки вноситься в графу 3 окремим рядком без зазначення номера запису та дати його внесення. Щодо застосування професійних назв професій (посад) для цілей заповнення звітності з ЄСВ див. також журнал «Заробітна плата» № 11/2018, с. 73. (Прим. ред.)

       

© 2016 Заработная плата