Змінено Закон про бухоблік

Як повідомляє  Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України, Верховною Радою України України 05.10.2017 р. прийнято Закон «Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (щодо удосконалення деяких положень)».

Як зазначається у пояснювальній записці до нього, законопроект розроблено з метою приведення норм Закону у відповідність із законодавством Європейського Союзу, зокрема із положеннями Директиви ЄС № 2013/34/ЄС, та удосконалення порядку застосування МСФЗ.

Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» доповнено новими термінами, запроваджено нову класифікацію підприємств (крім бюджетних установ) — мікропідприємства, малі, середні або великі), викладено в новій редакції принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, загальні вимоги до фінансової звітності, встановлено вимоги до головних бухгалтерів підприємств, що становлять суспільний інтерес тощо. Крім того встановлено, що незначні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що вони не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про: дату його складання, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.       

© 2016 Заработная плата