Змінено форму звіту про працевлаштування захищених категорій громадян

Наказом Міністерства соціальної політики України від 23.11.2018 р. № 1763 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.12.2018 р. за № 1438/32890; набирає чинності з дня офіційного опублікування. Станом на 04.01.2019 р. не опубліковано) внесено зміни до Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затвердженого наказом від 16.05.2013 р. № 271 (далі — Порядок № 271), та викладено в новій редакції форму Інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (звіту).

Зміни Порядку № 271 та форми звіту зумовлені змінами, внесеними до ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VІ (далі — Закон № 5067) у жовтні 2017 р. в ході так званої пенсійної реформи. Законом України від 03.10.2017 р. № 2148-VIII було визначено, що для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років, підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників.

Тож до Порядку № 271 внесено такі зміни:

  1. Змінено визначення термінів квота та роботодавець за рахунок розширення категорій осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні, за рахунок осіб передпенсійного віку та кола роботодавців, що зобов’язані їх працевлаштовувати:

квота — це норматив працевлаштування громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону № 5067 (крім осіб з інвалідністю), у розмірі:

5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб;

не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст.  26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років (нове у визначенні);

роботодавці — це підприємства, установи, організації з чисельністю штатних працівників від 8 осіб (було — понад 20).

  1. Уточнено значення рядка 02 звіту:

У попередній редакції п. 3.1 і 3.2 Порядку № 271 було встановлено, що у рядку 01 зазначається середньооблікова чисельність штатних працівників за календарний рік, що передує звітному, а у рядку 02 — середньооблікова чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до статті 14 Закону та працювали на умовах повної зайнятості у звітному році. Тепер уточнено, що у рядку 02 зазначається середньооблікова чисельність штатних працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до статті 14 Закону та працювали на умовах повної зайнятості у звітному році.

  1. Змінено зміст рядка 04 звіту (п. 3.4 Порядку № 271).

Було встановлено, що у рядку 04 звіту вказується чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти. Тепер у рядку 04 звіту вказується «середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік». Зауважте: у рядку 01 зазначається середньооблікова чисельність штатних працівників за календарний рік, що передує звітному, а у рядку 04 — за звітний.

  1. Порядок № 271 доповнено новими п. 3.5 і 3.6, що визначають зміст нових рядків 05 і 06 звіту.

Тепер у рядку 05 звіту зазначається середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років. У рядку 06 вказується чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти.

Загалом у новій формі звіту тепер буде зазначатися:

У рядку 01 — Середньооблікова чисельність штатних працівників за попередній календарний рік - усього* (Заповнюється підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб).

У рядку 02 — Середньооблікова чисельність штатних працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до частини першої статті 14 Закону України "Про зайнятість населення" (крім осіб з інвалідністю), які працювали на умовах повної зайнятості у звітному періоді* (Заповнюється підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб).

У рядку 03 — Квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників* (Заповнюється підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб).

У рядку 04 — Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік - усього** (Заповнюється підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб).

У рядку 05 — Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років** (Заповнюється підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб).

У рядку 06 — Чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти.

        

© 2016 Заработная плата