Зміни у веденні касових операцій

Постановою НБУ від 24.05.2018 р. № 54 внесено зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою від  29.12.2017 р. № 148.

Встановлено, що суб’єкти господарювання до 30 червня 2018 року:

- можуть використовувати у своїй діяльності форми відомості на виплату грошей, прибуткового касового ордера, видаткового касового ордера, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касової книги, книги обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки та акта про результати інвентаризації наявних коштів, установлені «старим» Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні;

- мають розробити та затвердити порядок оприбуткування готівки в касі та порядок розрахунку ліміту каси. До їх затвердження можна використовувати ліміти, затверджені раніше.

Крім того уточнено визначення терміну «оприбуткування готівки» та викладено в новій редакції п. 11 Положення № 148 щодо оприбуткування готівки. Зазнав зміг також п. 7, що визначає суму граничних розрахунків готівкою. Зокрема, фізособи мають право здійснювати із суб’єктами господарювання протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами розрахунки готівкою у розмірі до 50 000 (п’ятдесяти тисяч)

гривень уключно, чого раніше в Положенні не було.

 

        

© 2016 Заработная плата