Журнал "Заробітна плата" №5, 2007

Мониторинг законодательства

...4

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

НЕНІЧ Тетяна
Штатний розпис. Вимоги до складання

...9

Штатний розпис — це документ, з якого має розпочинатися діяльність будь-якого новоствореного підприємства з метою дотримання вимог законодавства від самого початку. При складанні штатного розпису потрібно брати до уваги форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат. Ці виплати встановлюються підприємствами самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та галузевими (регіональними) угодами

Документы для работы

Письмо Минтруда от 27.06.2007 г. № 162/06/187-07
(о штатном расписании)

...16

Письмо ПФУ от 25.03.2008 г. № 13183/03-20
(о взносах)

...17

Прямая линия

...18

На підставі якого розпорядчого документа слід здійснювати преміювання секретаря міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконкому?

Документы для работы

Письмо Минтруда от 25.01.2008 г. № 28/13/84-08
(о должностных окладах)

...19

Письмо Минтруда от 30.01.2008 г. № 38/13/84-08
(о надбавках)

...20

Прямая линия

...21

Предприятие имеет в своем составе цех культуры, при котором для работников предприятия открыт тренажерный зал для занятий фитнесом и бодибилдингом. Занятия проводит инструктор-методист тренажерного зала (по фитнесу) и инструктор-методист по бодибилдингу.
1. Какой тарифный разряд им присвоить, если они учатся на курсах инструкторов по фитнесу и бодибилдингу в институте последипломного образования? Оба инструктора имеют высшее техническое и экономическое образования.
2. Какова норма продолжительности рабочего времени? Инструктор по бодибилдингу будет работать на полную ставку, а инструктор по фитнесу — на 0,5 ставки.
3. Какая должна быть у них продолжительность ежегодного отпуска?

Наше підприємство здійснює оптову торгівлю пестицидами та отрутохімікатами. На роботі з цими препаратами працюють працівники (комірники, вантажники, перевізники-водії, менеджери), які не отримують додаткової відпустки, а також молока чи рівноцінних продуктів у профілактичних цілях. Які пільги мають такі працівники і чи потрібно проводити атестацію робочого місця для визначення шкідливих умов праці?

ОПЛАТА ТРУДА

СОЛОМОНОВ Станислав
Организация доплат за работу в вечернее и ночное время

...25

Работа в вечернее и ночное время — значительная часть трудового процесса на активно функционирующем предприятии. И доплаты за эту работу — обязательная составляющая заработной платы работников.
В практике организации оплаты труда сложились такие три вида доплат за работу в вечернее и ночное время со следующими особенностями их применения: за ночные часы работы (применяются без других видов или с доплатами за вечерние часы работы), за вечерние часы работы (применяются только с доплатами за ночные часы работы), за работу в вечернюю и ночную смены (применяются только в таком сочетании). Более подробно — в статье

Прямая линия

...34

В отраслевом соглашении предусмотрены доплаты за вечерние часы работы с 18.00 до 22.00 и за ночные часы — с 22.00 до 6.00. Не будет ли нарушением законодательства о труде установление этих доплат при трехсменном режиме работы с 15.00 до 23.00 (за вечерние часы работы для второй смены) и с 23.00 до 7.00 (за ночные часы для третьей смены) с целью упрощения расчетов по этим доплатам — то есть не так, как предусмотрено отраслевым соглашением?

Предприятие (завод) с вредными условиями труда находится в простое. Как в таком случае правильно рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск — только с основного (24 к. дн.) отпуска или с учетом дополнительных дней отпуска, предоставляемых за вредные условия труда и ненормированный рабочий день?

По не зависящим от работника причинам он оказался не обеспеченным работой (в простое). Время простоя оплачивается ему в размере 2/3 его тарифа. На один день работник был отозван из простоя, и этот день был оплачен как полный. Какие дни простоя исключаются при начислении самой суммы компенсации — календарные или рабочие?

Для выполнения наладочных и ремонтных работ работники выезжают на производственные объекты, значительно удаленные от постоянного места их работы. Рабочий день, согласно графику работы, длится с 8.00 до 17.00 с часовым перерывом на обед. Как правильно рассчитать зарплату, если рабочее время начинается в 8.00, а только в 11.00 работники прибывают на объект? Работают с 11.00 до 17.00 и возвращаются в 20.00, то есть, с учетом перерыва на обед, 5 часов работают, а 3 часа рабочего времени уходит на дорогу. Должно ли предприятие платить надбавку за разъездной характер работы?

Документы для работы

Письмо Госпредпринимательства от 26.03.2008 г. № 2565
(о базе начисления взносов)

...40

ПОДЛУЖНАЯ Нина
Индексация денежных доходов населения в 2008 году

...42

Комментарий к Порядку индексации

...44

Документы для работы

Письмо Минтруда от 26.02.2008 г. № 87/13/84-08
(о матпомощи и отпусках)

...46

УЧЕТ И НАЛОГИ

СТУПАК Юлія
Головне про працю студентів

...48

Підприємству, на якому працюють студенти, що навчаються без відриву від виробництва (включаючи заочну та вечірню форми навчання), слід врахувати наступне:
— працівникам, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах, встановлюється скорочений робочий тиждень або скорочена тривалість щоденної роботи із збереженням заробітної плати у встановленому порядку;
— працівникам, які навчаються у ВНЗ з вечірньою та заочною формами навчання, підприємство має оплатити проїзд до місцезнаходження навчального закладу і назад один раз на рік на настановні заняття, для виконання лабораторних робіт і складання заліків та іспитів — у розмірі 50% вартості проїзду;
— при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. Але за рівних умов продуктивності праці і кваліфікації перевага надається тим працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва тощо

Документы для работы

Письмо Минтруда от 24.05.2007 г. № 155/13/116-07
(об отпусках)

...56

Прямая линия

...57

Ми уклали договір з ПТУ про надання робочих місць або навчально-виробничих ділянок для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики. Учні ПТУ є неповнолітніми. З огляду на наведене виникає запитання щодо включення студентів до штату (списку) працівників підприємства, щодо оплати їхньої праці та оподаткування ПДФО їхньої заробітної плати.

Як виправити помилку при нарахуванні внесків до ПФУ (05–2%)?

Яким чином розрахувати суми внесків до ПФУ та до фондів соціального страхування із заробітної плати внутрішнього сумісника?

У нас на підприємстві працюють ветерани війни. В Законі України про статус ветеранів війни (п. 18 ч. 1 ст. 12) вказано, що зазначена категорія громадян звільняється від сплати прибуткового податку. Цікаво дізнатися, чи переноситься дія цього Закону щодо ветеранів війни й на податок з доходів фізичних осіб, яким тепер, замість прибуткового податку, обкладаються доходи громадян у вигляді заробітної плати? Тобто потрібно чи ні звільняти ветеранів війни від сплати податку з доходів фізичних осіб?

Чи оподатковується податком з доходів фізичних осіб середня заробітна плата колишнього сільського голови, який після завершення своїх повноважень не зміг працевлаштуватися?

Працівника звільняють за п. 1 ст. 40 частини першої Кодексу законів про працю України (у зв’язку із скороченням штату). Як правильно розрахувати розмір вихідної допомоги? Чи підлягає така допомога оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб і чи нараховуються на неї внески до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування?

Документы для работы

Порядок назначения и выплаты стипендий
(постановление КМУ от 12.07.2004 г. № 882)

...65

Письмо Минтруда от 08.02.2008 г. № 60/020/99-08
(средняя зарплата и пособие в связи с потерей трудоспособности)

...73

Письмо ПФУ от 26.12.2007 г. № 21312/03-20
(о матпомощи)

...74

Письмо ГНАУ от 28.12.2007 г. № 26662/7/17-0117
(о налоговой социальной льготе)

...75

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЄРЕМЕНКО Ірина
Допомога по вагітності та пологах (у запитаннях і відповідях)

...80

Більшість запитань, які отримує редакція журналу за прямою телефонною лінією, стосуються розрахунку заробітку за час відпустки по вагітності та пологах. Наші консультанти підготували відповіді, з якими ви можете ознайомитися у даному матеріалі

Прямая телефонная линия

...86

Просим ответить на вопрос касательно расчета и выплаты компенсации за неиспользованный отпуск работникам предприятия в нижеприведенных ситуациях.
— Декретный отпуск работницы заканчивается 16.04.2008 г. На предприятии закрывается подразделение и должность сокращается. Как выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск, если у работницы есть полный отпуск за 2004 и половина отпуска за 2005 год?
— Работница находится в декретном отпуске по уходу за ребенком до 6 лет, по окончании которого увольняется. В период ее нахождения в отпуске по уходу за ребенком ее должность сократили. Остались неиспользованные дни отпуска. Как в таком случае рассчитать компенсацию при увольнении?

Как правильно при исчислении средней заработной платы для расчета сумм компенсации за неиспользованные дни отпуска учитывать изменение тарификации и повышение тарифных ставок в нижеприведенных случаях?
— Работница предприятия находится в отпуске по уходу за ребенком до 6 лет. Сейчас она выходит из отпуска и увольняется по собственному желанию. До отпуска она работала швеей по ІІІ тарифному разряду. В период ее пребывания в отпуске решением руководства все сложные работы начали тарифицироваться по ІV разряду. Исходя из какой тарифной ставки (ІІІ или ІV разряда) следует рассчитать ее среднюю зарплату для начисления компенсации за неиспользованные дни отпуска?
— Сотрудница, которая сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, увольняется. В период ее нахождения в отпуске ставки повышались. Как ей рассчитать компенсацию за неиспользованный ежегодный отпуск при увольнении — по новой ставке или по старой (до повышения)?

Документы для работы

Письмо Минтруда от 20.02.2008 г. № 76/13/84-08
(средняя зарплата и отпуска)

...89

Постановление КМУ от 26.03.2008 г. № 265
(о пенсионном обеспечении)

...90

Письмо Минтруда от 12.01.2008 г. № 13/020/99-08
(о пособии по беременности и родам)

...92

Порядок расследования страховых случаев и обоснованности выплат материального обеспечения безработным

...93

Письмо Минтруда от 14.09.2006 г. № 601/020/99-06
(о расчете среднего заработка)

...96

Порядок определения показателей средней зарплаты (дохода), учитывающихся для расчета пенсий

...98

Письмо ПФУ от 18.02.2008 г. № 2755/03-20
(о пенсионных взносах)

...101

Письмо ФСС по ВПТ от 28.12.2007 г. № 04-06/Б-232з-364
(о больничных для сезонников)

       

© 2016 Заработная плата