Журнал "Заробітна плата" №8, 2008

Мониторинг законодательства

...4

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

СОЛОМОНОВ Станислав
Выполнение работ различной квалификации.
Документальное оформление и оплата труда

...7

Когда работнику поручается выполнение работ различной квалификации, тарифицируемых ниже присвоенных им разрядов, работодатель обязан выплатить ему межразрядную разницу. Как правильно это оформить документально и произвести оплату труда, читайте в статье

Вопрос — ответ

...21

Чи має право центр зайнятості або фізособа — підприємець завести трудову книжку працівникові, який наймається до нього на постійне місце роботи і це місце є першим в його трудовій діяльності?

Договори з фізичними особами на використання їхньої праці можуть укладатися як за трудовим (згідно з КЗпП), так і за цивільно-правовим (згідно з ЦКУ) договором. У чому їх основні відмінності?

Документы для работы

Письмо ПФУ от 18.02.2008 г. № 2750/03-30
(о пенсионных взносах и договорах)

...25

УЖВА Алла
Зміна головного бухгалтера на підприємстві

...27

У діяльності кожного підприємства трапляються періоди, коли за тих чи інших обставин головний бухгалтер звільняється. Зміна бухгалтера пов’язана з відповідальністю конкретних осіб, тому посада головного бухгалтера потребує особливого порядку приймання-передавання справ із документами від бухгалтера, який звільняється, новопризначеному бухгалтерові. Процес приймання-передавання справ є важливим, насамперед, для нового бухгалтера, оскільки допоможе йому швидше включитися в обліковий процес, зрозуміти документообіг і специфіку нового підприємства, зрозуміти, чи всі необхідні регістри обліку наявні на підприємстві і як організовано податковий облік. Крім того, новий бухгалтер зможе швидко ознайомитися з обліковою політикою підприємства, оскільки принаймні до кінця облікового року доведеться застосовувати ті ж принципи обліку, які використовував його попередник, а також дізнатися, як і де зберігаються бухгалтерські та податкові документи і договори

ЗГУРСКИЙ Олег
Порядок присвоения классности водителям автомобилей

...41

Для чего нужна «классность» водителей самим водителям? В первую очередь классность влияет на размер заработной платы водителей, поскольку ее наличие или отсутствие определяет наличие или отсутствие доплат водителям за классность и их размер. Классность водителю присваивается приказом по предприятию (произвольной формы) на основании акта (произвольной формы) квалификационной комиссии предприятия. Состав квалификационной комиссии определяет само предприятие, но желательно, чтобы в ее состав входили представители таких служб, как автомастерская, отдел труда (охраны труда), администрация (например, замдиректора), а также представитель от профсоюза и руководитель автоподразделения

Документы для работы

Письмо Минтруда от 04.06.2008 г. № 143/13/116-08
(о надбавках водителям)

...47

КИРИЧЕНКО Олександр
Охорона праці водіїв

...48

Законом України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII визначено основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їхнього життя і здоров’я в процесі трудової діяльності. Зазначений Закон, за участю відповідних державних органів, регулює відносини між власником підприємства і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. З цією метою роботодавець розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, а також забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці.
До вашої уваги пропонуємо інструкцію з охорони праці водія легкового автомобіля

ОПЛАТА ТРУДА

СЛІПАЧУК Олексій
Формуємо фонд заробітної плати

...54

Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5, передбачено, що фонд оплати праці складається з фонду основної заробітної плати, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат. Але ми відійдемо від цього положення і для управлінського обліку будемо вважати, що формування фонду оплати праці передбачається здійснювати у складі чотирьох фондів:
— основної заробітної плати;
— гарантованих надбавок і доплат;
— преміальних виплат;
— резервного фонду стимулювання.
Слід зазначити, що їхнє формування має відбуватися не зверху донизу, як це було в часи планової економіки, коли централізовано визначалися величина фонду оплати праці й основні елементи організації праці — тарифні умови, норми праці, форми й системи заробітної плати виходячи із затвердженого фонду, а знизу уверх, тобто від індивідуальних розмірів заробітних плат до загального розміру фонду оплати праці. Тоді фонд оплати праці буде відображати сумарні витрати підприємства на оплату праці в собівартості продукції. Далі — у статті

Прямая телефонная линия

...60

Прошу дать разъяснение относительно правильности начисления зарплаты за время пребывания работника в служебной командировке. Работник находился в служебной командировке с 02.06.2008 г. по 06.06.2008 г. Заработная плата за 2 предыдущих месяца составила:

Показатели Апрель Май
Норма дней1921
Отработаны дни56
Дни в командировке1415
Оплата за отработанные дни исходя из оклада, грн473,68514,29
Надбавка за стаж47,3751,43
Премия месячная
(за отработанное время)
126,00
(за март 2008 г.)
47,37
(за апрель 2008 г.)
Премия месячная
(за время командировки)
54,00
(за март 2008 г.)
132,63
(за апрель 2008 г.)
Оплата за время командировки (по средней зарплате, которая сохраняется за время командировки)1473,681498,57
Премия за экономию топливно-энергетических ресурсов150,000,00


Согласно пункту 3 раздела ІІІ Порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 08.02.1995 г. № 100, в случае если число рабочих дней в расчетном периоде отработано не полностью, премии, вознаграждения и другие поощрительные выплаты во время исчисления средней заработной платы за последние два календарных месяца учитываются пропорционально времени, отработанному в расчетном периоде.
Как учитывать сумму ежемесячной премии для исчисления средней заработной платы, если премия начисляется за предыдущий месяц и ежемесячно работник находится в командировке?

ПОДЛУЖНАЯ Нина
Индексация денежных доходов населения в 2008 году

...62

Документы для работы

Письмо Минтруда от 24.06.2008 г. № 411/13/84-08
(о ежегодном вознаграждении)

...64

Прямая телефонная линия

...65

Прошу надати роз’яснення щодо постанови КМУ від 06.02.2008 р. № 34 про збільшення зарплати на 45% та можливість збільшення видатків на надбавку з вільного залишку місцевого бюджету, затвердивши їх на сесії районної райради згідно із Законом «Про місцеве самоврядування»?

Працівники бюджетної установи (сільради) подали заяви на чергові відпустки і отримання матеріальної допомоги на оздоровлення згідно з чинним законодавством. Відпустки нам надали, а щодо виплати матеріальної допомоги відмовили, посилаючись на те, що матеріальну допомогу не закладено в бюджет сільської ради. Просимо надати роз’яснення, чи є матеріальна допомога на оздоровлення обов’язковою виплатою?
Якщо це обов’язкова виплата, то як її отримати і яку відповідальність покладено на головного бухгалтера?

Документы для работы

Письмо Минтруда от 26.02.2008 г. № 87/13/84-08
(о матпомощи и отпуске)

...66

Письмо Минтруда от 14.09.2007 г. № 6831/0/14-07/13
(о денежном вознаграждении госслужащим)

...67

УЧЕТ И НАЛОГИ

ГУБА Євгеній
Деякі питання, пов’язані із захворюванням працівника у відрядженні

...68

Нерідко трапляється, що, перебуваючи у відрядженні, працівник раптом захворів. У багатьох випадках, якщо хвороба заважає виконанню службового доручення, відрядження доводиться переривати, переносити або подовжувати. Про документи, які потрібно оформити за такого розвитку подій, а також про відображення цих операцій в обліку — у статті

Документы для работы

Письмо ГНАУ от 11.10.2005 г. № 25821/10/17-228
(о штрафах и отчетности)

...74

Прямая телефонная линия

...75

Яку відповідальність несе податковий агент, якщо він не утримав або не сплатив податок з виплаченого фізичній особі доходу?

Підприємство наймало фізичних осіб для виконання окремих робіт згідно з цивільно-правовими угодами та нарахувало їм виплати за цими договорами. Чи зменшуються нараховані доходи фізичних осіб на суму відрахувань до пенсійного фонду та соціальних фондів з метою утримання податку з доходів фізичних осіб?

Підприємство подарувало своєму працівникові будинок. Який порядок оподаткування його вартості податком з доходів фізичних осіб?

Як бути у випадку, якщо працівник підприємства є приватним підприємцем з 1999 року, але за основним місцем роботи (працівник працює на підприємстві з 2000 року) йому надавалась податкова соціальна пільга без надання заяви щодо застосування ПСП?

Наше підприємство уклало договір підряду з фізичною особою — підприємцем (платником єдиного податку) на проведення ремонтних робіт. У Свідоцтві про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця такого виду підприємницької діяльності не зазначено. Чи повинні ми утримати податок з доходів фізичних осіб та внески до Пенсійного фонду під час сплати доходу такому підрядникові? Чи потрібно нараховувати внески до Пенсійного фонду (33,2%) на суму отриманого від нас доходу за договором підряду?

Вопрос — ответ

...81

Фізична особа додатково до основної роботи уклала угоду з міжнародним фондом щодо виконання певного обсягу робіт. Фонд за всі місяці (лютий-травень) 2008 року виплатив суму, зазначену в договорі. Який податок така особа має сплатити, до якого часу та що необхідно відображати в декларації?

До Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889 було внесено зміни, що набули чинності з 01.01.2007 р. Згідно з цими змінами, починаючи з 2007 року, при продажу одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля не частіше одного разу протягом звітного податкового року доходи продавця від зазначених операцій оподатковуватимуться за ставкою 1% від вартості такого об’єкта, за умови сплати суми державного мита до бюджету або суми плати нотаріусу за нотаріальне посвідчення відповідного договору. Чи має значення, який нотаріус засвідчуватиме договір купівлі-продажу — державний чи приватний? Адже в Законі не зазначено, що операція має бути посвідчена саме державним нотаріусом.

Як оподатковується податком з доходів фізичних осіб дохід, отриманий нерезидентом від продажу житлової нерухомості, зокрема, квартири?

Як оподатковується вартість подарунка у вигляді нерухомого майна, одержаного фізичною особою від дарувальника — юридичної особи?

Документы для работы

Письмо ГНАУ от 10.06.2008 г. № 11856/7/17-0717
(об уплате НДФЛ)

...86

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЛЮБЧЕНКО Ольга
Працевлаштування інвалідів роботодавцями — платниками єдиного податку

...87

Одним із аспектів соціальної захищеності інвалідів є право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яку не заборонено законом. Обов’язок щодо реалізації цього права покладено також і на суб’єктів підприємницької діяльності, які працюють за спрощеною системою оподаткування.
Роботодавці, що обрали спрощену систему оподаткування, зобов’язані виконувати норматив робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, а в разі його невиконання — сплачувати адміністративно-господарські санкції до відділень Фонду, якщо не доведуть, що ними вжито усіх належних заходів для недопущення господарського правопорушення

Документы для работы

Письмо Минтруда и Фонда инвалидов от 21.04.2008 г. № 1/6-126/03-01
(о трудоустройстве инвалидов)

...90

Прямая телефонная линия

...92

Разъясните, пожалуйста, как правильно рассчитать размер средней заработной платы для начисления отпускных в следующих случаях.
1. Работница была в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста. В январе вышла на работу и, проработав полгода, в июне идет в ежегодный отпуск. Как правильно определить расчетный период для начисления отпускных — брать фактически отработанное время или полностью предыдущие 12 месяцев?
2. Работница поступила на работу в марте в 2007 г., с августа 2007 г. пошла в декретный отпуск, потом в отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста, из которого вышла раньше (в марте в 2008 г.). С августа 2008 г. она уходит в ежегодный отпуск. Как правильно определить расчетный период для исчисления средней заработной платы? Включается ли сумма пособия по беременности и родам в расчет средней заработной платы для начисления отпускных?

Документы для работы

Письмо Минтруда 22.06.2006 г. № 4201/0/14-06/13
(о расчете средней зарплаты)

...94

Прямая телефонная линия

...95

Працівник переніс хірургічну операцію, після чого йому було надано лист непрацездатності, який підприємство оплатило. Необхідний для одужання термін листка непрацездатності вичерпався, і працівник мав стати до роботи, але лікуючим лікарем працівникові було надано довідку щодо необхідності забезпечення його роботою з легкими умовами праці терміном на два місяці.
На який термін може надаватись довідка щодо полегшення умов праці і хто уповноважений таку довідку видавати?

У своєму листі «Щодо обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності» від 08.02.2008 р. № 60/020/99-08 Міністерство праці та соціальної політики України роз’яснює, що при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку оплати лікарняних, якщо такі виплати здійснювались у місяці, коли застрахована особа перебувала у відпустці, одноразові виплати включаються у повному обсязі:
…«Якщо застрахована особа весь місяць у розрахунковому періоді знаходилась у відпустці (щорічній, додатковій), цей місяць не виключається із розрахункового періоду, і при обчисленні середньої заробітної плати для нарахування страхових виплат до розрахунку включаються нараховані в цьому місяці одноразові премії та матеріальні допомоги у повному обсязі в межах максимальної величини заробітної плати.
Якщо застрахована особа знаходилась у відпустці частину місяця в розрахунковому періоді і сума оплати праці (з урахуванням оплати відпустки) у неї менша від максимальної величини місячної заробітної плати, при обчисленні середньої заробітної плати для нарахування страхових виплат до розрахунку включаються виплати за відпрацьовані дні у повному обсязі». У листі ж Міністерства праці та соціальної політики України від 02.04.2008 р. № 159/020/99-08 надано роз’яснення, що «…з 01.01.2008 р. (!) відповідно до змін, внесених до статті 53 Закону № 2240, одноразові виплати для розрахунку страхових виплат включаються пропорційно відпрацьованому часу.
У <…> випадках:
— коли в місяці розрахункового періоду працівник знаходився частину місяця у відпустці і частину місяця працював, при обчисленні середньої заробітної плати для нарахування страхових виплат одноразові виплати включаються до розрахунку пропорційно відпрацьованому часу;
— коли в місяці розрахункового періоду працівник знаходився весь місяць у відпустці, через відсутність відпрацьованого часу одноразові виплати не можуть бути враховані при обчисленні середньої заробітної плати для нарахування страхових виплат;
— коли в місяці розрахункового періоду працівник знаходився частину місяця у відпустці і частину місяця не працював з поважних причин, через відсутність відпрацьованого часу одноразові виплати не можуть бути враховані при обчисленні середньої заробітної плати для нарахування страхових виплат».
Виникає питання: чи потрібно здійснювати перерахунок оплати листків непрацездатності з 01.01.2008 р., чи застосовувати норми, викладені у наведеному роз’ясненні, з квітня 2008 р.?

Після перенесеної операції для продовження лікування працівника було направлено із стаціонару до відділення реабілітації на базі санаторно-курортного закладу. Чи надається працівникові допомога по тимчасовій непрацездатності за період післяопераційної реабілітації у санаторно-курортному закладі?

Під час перебування у щорічній відпустці працівника було госпіталізовано для обстеження в клініку профзахворювань з метою уточнення наявності та характеру патології, а також встановлення зв’язку захворювання з умовами праці. Чи зобов’язане підприємство оплатити працівникові період медичного обстеження в клініці? Чи має підприємство продовжити працівникові щорічну відпустку на підставі довідки, виданої клінікою?

Документы для работы

Письмо Минтруда от 05.06.2008 г. № 295/020/99-08
(о расчете больничных)

...100

Письмо Минтруда от 26.03.2008 г. № 141/020/99-08
(о расчете больничных)

...101

Письмо ФСС НС от 02.06.2008 г. № 1010-07-1
(о праздничных и выходных при уплате взносов)

...102

       

© 2016 Заработная плата