Спецвыпуск №2, 2009

Лікарняні-2009

Мабуть, чи не найбільше питань виникає у працівників бухгалтерії щодо правильності розрахунку середньої заробітної плати, нарахування лікарняних та порядку утримання соціальних внесків і оподаткування допомоги по тимчасовій непрацездатності.
У цьому випуску ви знайдете відповіді на всі ваші запитання, починаючи із загальних положень та закінчуючи зразками довідок, які має надати підприємство для нарахування допомоги.

ЗМІСТ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Документи, які засвідчують тимчасову непрацездатність працівників
1.2. Страхові випадки тимчасової непрацездатності
2. ПОРЯДОК ВИДАЧІ І ЗАПОВНЕННЯ ЛН
2.1. Видача ЛН у разі захворювання та травми
2.2. Видача ЛН у зв’язку з доглядом за хворим членом сім’ї
2.3. Видача ЛН у зв’язку з вагітністю та пологами лікування
2.5. Правила оформлення ЛН у лікувальному закладі
2.6. Оформлення ЛН за місцем роботи хворого
2.7. Обчислення страхового стажу для оплати ЛН, не пов’язаних з нещасним випадком на виробництві
3. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТА ДОПОМОГИ У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
3.1. Право на отримання допомоги
3.2. Призначення допомоги
3.3. Підстави для відмови в призначенні допомоги
3.4. Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах, строки виплати
4. ОПЛАТА ЛН
4.1. Умови оплати ЛН
4.2. Розмір оплати ЛН
4.3. Оплата ЛН у разі звільнення застрахованої особи з роботи
4.4. Оплата ЛН застрахованій особі в період вирішення спору про незаконність її звільнення
4.5. Оплата ЛН застрахованим особам, яким встановлено групу інвалідності
4.6. Оплата ЛН чорнобильцям
4.7. Оплата ЛН у разі тимчасового переведення працівника відповідно до медичного висновку на легшу нижчеоплачувану роботу
4.8. Оплата ЛН у разі перенесення робочих днів
4.9. Оплата ЛН застрахованим особам, для яких запроваджено підсумований облік робочого часу
4.10. Оплата ЛН, виданих застрахованій особі в період відпусток та санаторно-курортного лікування
4.11. Оплата ЛН у зв’язку з необхідністю догляду за хворим членом сім’ї, у тому числі хворою дитиною віком до 14 років
5. РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ДОПОМОГИ
5.1. Розрахунковий період, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід)
5.2. Виплати, з яких обчислюється середня заробітна плата (дохід)
5.3. Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку лікарняних
6. ОПОДАТКУВАННЯ ЛІКАРНЯНИХ
6.1. Податок з доходів фізичних осіб, внески до Пенсійного фонду та соцвнески
6.2. Відображення у звітності
6.3. Податок на прибуток

6.4. Бухгалтерський облік

       

© 2016 Заработная плата