ПРЯМА ЛІНІЯ


Кваліфіковані консультанти оперативно відповідають на запитання передплатників щодо оплати й організації праці, нарахування та оподаткування виплат працiвникам. Телефон прямої лінії — у журналі «Заработная плата». Для отримання відповіді на запитання необхідно назвати консультанту пароль, вказаний у журналі.

Запитання-відповіді прямої телефонної лінії за темами:

На підприємство надійшов виконавчий лист про стягнення з працівника боргу, визначеного в іноземній валюті, перед банком. Як проводити стягнення за таким листом?
Відповідно до ст. 99 Конституції України грошовою одиницею України є гривня. А ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III визначено, що кошти — це гроші в національній або іноземній валюті. Законним платіжним засобом, обов’...
На підприємстві було видано наказ про прийняття працівника на роботу та подано повідомлення податковому органу. Але в день виходу на роботу він телефоном повідомив, що не ви- ходитиме, й відмовився писати заяву про відкликання заяви про прийняття на роботу. Як діяти роботодавцю?
Порядок повідомлення податкового органу про прийняття працівника на роботу затверджено постановою КМУ від 17.06.2015 р. № 413 (далі — Постанова № 413), а форму цього документа наведено в додатку до неї. Формою передбачено два типи повідомлення (реквізит 2 форми):...
На підприємстві проходить перевірка з питань дотримання норм законодавства про працю, а одному з працівників терміново потрібно до стоматолога, у зв’язку із чим він просить відпустити його з роботи на три години. Як правильно оформити роботу працівника в цей день, щоб перевіряючі не визнали такі дії незаконними?
Відповідно до законодавства причинами відсутності працівника на робочому місці в робочий час, зокрема, можуть бути: відпустка (оплачувана або без збереження заробітної плати); відгул; тимчасова непрацездатність; відрядження. Тривалість відпусток визначається Законом...
На підприємстві обговорюються зміни до колективного договору, серед яких — запровадження окремих нових пільг, які поширюються лише на тих працівників, які є членами профспілки (на підприємстві нещодавно створено профспілку). Чи правильно це?
Правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів визначено Законом України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. № 3356-XII (далі — Закон № 3356). Цей документ вважається основним внутрішнім нормативним актом підприємства, оскільки...

       

© 2016 Заработная плата