ПРЯМА ЛІНІЯ


Кваліфіковані консультанти оперативно відповідають на запитання передплатників щодо оплати й організації праці, нарахування та оподаткування виплат працiвникам. Телефон прямої лінії — у журналі «Заработная плата». Для отримання відповіді на запитання необхідно назвати консультанту пароль, вказаний у журналі.

Запитання-відповіді прямої телефонної лінії за темами:

Яку посаду відповідно до Класифікатора професій обрати, якщо працівник приймається на посаду бухгалтера (з дипломом магістра), але має диплом спеціаліста, та чи потрібно використовувати слова в дужках?
Як відомо, найменування посад і професій, що використовуються підприємством, мають відповідати Національному класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — КП). До цього...
Чи допускається застосування назви посади «Начальник фінансово- економічного відділу»?
Класифікатор професій призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями соціальних партнерів усіх рівнів, іншими громадськими організаціями, всіма суб’єктами господарювання під час внесення записів про...
У структурі підприємства є відділ економічного аналізу та планування, який очолює начальник. У КП міститься професійна назви роботи «Начальник планово-економічного відділу». Чи може він очолювати відділ економічного аналізу та планування чи варто обрати іншу назву?
Так, назва посади керівника відділу має відповідати назві відділу, який він очолює. У випадку, наведеному в запитанні, назви не є тотожними, що, на думку автора, неправильно. Якщо ж посаду обрано згідно з КП («Начальник планово-економічного відділу», код КП 1231), то...
У штатному розписі підприємства передбачена посада «Спеціаліст по кадрах», але КП містить назви посад «Інспектор по кадрах» та «Спеціаліст». Можна залишити «Спеціаліст по кадрах» чи перейменовувати на «Інспектор по кадрах»?
Наголосимо, що назви посад (професій), що використовуються підприємством, мають відповідати КП. Що стосується назви «Спеціаліст», то КП містить шість професійних назв робіт з цим словом, а саме: «Спеціаліст державної служби» (код КП 2419.3); «Спеціаліст з питань...

       

© 2016 Заработная плата