Спецвыпуск №2, 2011

Відрядження по Україні та за кордон

Відрядження — невід’ємна частина діяльності будь-якого суб’єкта господарювання. Адже для її здійснення підприємствам необхідно налагоджувати ділові стосунки, укладати договори, проводити переговори, безпосереднього виконувати роботи та надавати послуги на території замовника, брати участь у семінарах і конференціях за профілем діяльності підприємства та вирішувати інші важливі питання. Тож завжди існує потреба у відрядженнях, як по Україні, так і за кордон.
Законодавчі зміни 2011 року не обминули й відрядження. Крім того, вони спричинили безліч запитань, на які необхідно отримати відповіді. Щоб полегшити роботу бухгалтера, економіста, кадровика та директора, ми підготували спецвипуск «Відрядження по Україні та за кордон», який допоможе вам розібратися з особливостями застосування нормативних документів щодо відряджень з 01.04.2011 р., порядком документального оформлення та організаційними питаннями відряджень, а також проведенням розрахунків з оплати часу відряджень й відшкодування витрат, їх бухгалтерським і податковим обліком.

ЗМІСТ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Нормативні документи щодо відряджень з 01.04.2011 р.
1.2. Визначення службового відрядження
1.3. Положення про відрядження
2. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВІДРЯДЖЕНЬ
2.1. Реєстрація відряджених осіб
2.2. Наказ про відрядження
2.3. Посвідчення про відрядження
3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВІДРЯДЖЕННЯ
3.1. Строки відрядження
3.2. Відрядження у вихідні дні
4. ВИТРАТИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ
4.1. Витрати на відрядження при визначенні об’єкта оподаткування
4.2. Відшкодування витрат
4.3. Добові: в межах норм і понаднормові
4.3.1. Добові витрати з 01.04.2011 р.
4.3.2. Підвищенні добові
5. АВАНС НА ПОТОЧНІ ВИТРАТИ У ВІДРЯДЖЕННІ
6. ОПЛАТА ЧАСУ ВІДРЯДЖЕННЯ
7. ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ВИДАНИХ НА ВІДРЯДЖЕННЯ
7.1. Форма авансового звіту
7.2. Оподаткування надміру витрачених коштів
8. ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОРДОННИХ ВІДРЯДЖЕНЬ
8.1. «Небюджетне» закордонне відрядження
9 ВІДРЯДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ
9.1. Загальні положення
9.2. Порядок відрядження за кордон
9.3.Добові витрати
ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

       

© 2016 Заработная плата