Єдиний внесок на заробітну плату нерезидента

Чи нараховується єдиний внесок на заробітну плату фізичної особи — нерезидента, який є штатним працівником підприємства?

Платниками єдиного внеску є роботодавці, зокрема підприємства, установи й організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством (п. 1 ст. 4 Закону № 2464).
Водночас, платниками єдиного внеску є працівники — громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють у таких підприємствах на вищезазначених умовах.
Роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати й утримувати та сплачувати єдиний внесок із заробітної плати своїх найманих працівників.
Таким чином, за іноземних громадян, які працюють на підприємствах України на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, єдиний внесок сплачується на загальних підставах.

       

© 2016 Заработная плата