ПРЯМА ЛІНІЯ


Кваліфіковані консультанти оперативно відповідають на запитання передплатників щодо оплати й організації праці, нарахування та оподаткування виплат працiвникам. Телефон прямої лінії — у журналі «Заработная плата». Для отримання відповіді на запитання необхідно назвати консультанту пароль, вказаний у журналі.

Запитання-відповіді прямої телефонної лінії за темами:

Працівник надав заяву такого змісту: «Прошу надати мені 9 кален- дарних днів щорічної відпустки з 29 травня по 6 червня 2017 р.». На підставі цієї заяви було видано наказ про надання «9 календарних днів щорічної відпустки з 29 травня по 6 червня 2017 р.». Працівник вийшов на роботу 07.06.2017 р. і обурився, що йому не продовжили відпустку на один день, оскільки 4 червня — неробочий день (Трійця). Яких заходів слід вжити для вирішення цього питання?
Насамперед варто зазначити, що в разі звернення працівника за одержанням відпустки поза графіком заява на її отримання має бути належно оформлена. Слід також додати, що підрахунок тривалості та визначення робочого року, за який надається відпустка, належить до...
Чи правомірно встановлено доплату за надурочну роботу водіям, які працюють ненормований робочий день? Як табелювати таких працівників?
Залучення до надурочних робіт допускається лише у виняткових випадках, передбачених ст. 62 КЗпП. Загальна тривалість надурочних робіт не може перевищувати для кожного працівника 4 годин протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік (ст. 65 КЗпП). Згідно зі ст. 106...
Де зберігаються трудові книжки працівників, які працюють у підприємця?
Якщо підприємець використовує працю найманих осіб, він має належним чином оформити з ними трудові відносини та вести кадрову документацію. Зважаючи на те, що підприємці ведуть спрощений облік, під кадровою документацією для них маються на увазі документи, які...
Чи індексується доплата за роботу в нічні години?
Згідно з абзацом четвертим п. 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078, індексації підлягає дохід працівника, отриманий ним у вигляді оплати праці за виконану роботу згідно з тарифною ставкою (...

       

© 2016 Заработная плата