ПРЯМА ЛІНІЯ


Кваліфіковані консультанти оперативно відповідають на запитання передплатників щодо оплати й організації праці, нарахування та оподаткування виплат працiвникам. Телефон прямої лінії — у журналі «Заработная плата». Для отримання відповіді на запитання необхідно назвати консультанту пароль, вказаний у журналі.

Запитання-відповіді прямої телефонної лінії за темами:

Працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, написала заяву про звільнення за власним бажанням з 20.02.2017 р. Як розрахувати їй компенсацію за 27 календарних днів невикористаної відпустки, якщо вона перебуває у відпустці для догляду за дитиною з 15.10.2015 р., а її посадовий оклад за штатним розписом становить 4500,00 грн?
Суму компенсації за дні невикористаної відпустки розраховують виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю виплати компенсації (п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100; далі...
Працівники бухгалтерії, які впродовж робочого дня працюють за комп’ютерами, звернулися до керів ництва підприємства з питанням щодо доплати їм за таку роботу або надання додаткової відпустки. На якій підставі керівник має право задовольнити вимоги працівників?
Згідно із законодавством підвищена оплата праці, встановлення скороченої тривалості робочого дня та надання додаткової відпустки за роботу із шкідливими умовами праці здійснюється тільки на підставі результатів атестації робочих місць, порядок проведення якої...
Одна з працівниць виховує двох малолітніх дітей, які часто хворіють. Скільки днів вона може перебувати на лікарняному, якщо захворіла спочатку одна дитина, а потім друга? Чи може мати перебувати на лікарняному, поки обидві дитини не одужають?
Порядок видачі листків непрацездатності для догляду за хворою дитиною встановлено розділом 3 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455 (...
Працівник подав заяву про звільнення за власним бажанням, у якій просить звільнити його в цей же день, але поважної причини не вказує. Чи можна так вчинити, якщо обидві сторони згодні на припинення трудових відносин?
Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника, регулюється ст. 38 КЗпП. Частиною першою цієї статті передбачено, що працівник має право розірвати такий договір, попередивши про це керівника підприємства (власника або...

       

© 2016 Заработная плата