Оплата листка непрацездатності, відкритого в день звільнення

Запитання: 
Працівник за два тижні надав заяву про звільнення, але в останній день роботи (тобто в день звільнення) зателефонував і повідомив, що захворів. Бухгалтерія вже нарахувала всі належні йому виплати, кадровик вніс запис до трудової книжки. Як бути в такому випадку? Чи повинно підприємство оплачувати працівнику листок непрацездатності?
Відповідь: 
Частиною першою ст. 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV (далі — Закон № 1105) визначено, що всі застраховані громадяни України мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Це право виникає в них з настанням страхового випадку в період роботи, включаючи час випробування та день звільнення, якщо інше не передбачено законом (частина друга ст. 19 Закону № 1105). Підставою для призначення виплат за період хвороби є виданий і заповнений в установленому порядку листок непрацездатності. Отже, якщо працівник, який захворів у день звільнення, підтвердить це листком непрацездатності, то він має право на отримання виплат за ним на загальних підставах. Так само як і іншій застрахованій особі, підприємство має оплатити йому перші п’ять календарних днів тимчасової непра- цездатності, зазначені в «лікарняному», а Фонд соціального страхування (далі — Фонд) — починаючи із шостого дня. На це вказує частина друга ст. 22 Закону № 1105: «Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності… незалежно від звільнення.., у порядку та розмірах, встановлених законодавством». Звільнення працівника доведеться перенести на останній день його хвороби, яким закрито листок непрацездатності. До суми коштів, нарахованих до виплати працівнику, необхідно буде додати ще оплату за листком непрацездатності (за перших п’ять днів) і виплатити всі належні від підприємства кошти в день звільнення працівника згідно зі ст. 116 КЗпП. Якщо працівник хворітиме більше п’яти днів, то допомогу від Фонду підприємство виплатить йому пізніше, після отримання коштів від Фонду. Це не буде порушенням ст. 116 КЗпП, оскільки допомога від Фонду не належить до коштів підприємства. Кадрова служба, у свою чергу, повинна буде виправити внесений до трудової книжки запис, зазначивши фактичну дату звільнення.

       

© 2016 Заработная плата