Спецвыпуск №2, 2018

Підсумований облік робочого часу

Як свідчать звернення передплатників на телефонну лінію «Запитання-відповідь» журналу «Заробітна плата», є певні труднощі у застосування підсумованого обліку робочого часу. Насамперед вони стосуються питань щодо обчислення та затвердження норм робочого часу, складання графіків роботи та окремих питань, пов’язаних з оплатою праці. Крім того, затребуваними є роз’яснення щодо поєднання підсумованого обліку робочого часу та неповного робочого часу, підсумованого обліку робочого часу та гнучкого режиму роботи тощо. Відповіді на ці питання ви знайдете у цьому спецвипуску.

Робочий час
Норми тривалості робочого часу за підсумованого обліку
Простою мовою
Календарна норма робочого часу
Розрахункова норма робочого часу
Місячна локальна норма робочого часу
Порівняльні характеристики норм робочого часу
Графіки роботи за підсумованого обліку робочого часу
Графіки роботи й трудові відносини
Законодавче регулювання графіків роботи
Методичні рекомендації
Договірне й локальне регулювання
Форми та види графіків роботи
Порядок затвердження графіків змінності на черговий обліковий період
Подвійне призначення графіків роботи
Регулювання технології побудови графіків
Практика побудови графіків
Підсумований облік робочого часу і неповний робочий час
Нормативне регулювання
Що первинно: підсумований чи неповний?
Варіанти поєднань підсумованого обліку та неповного робочого часу
Поєднання підсумованого й гнучкого режимів обліку робочого часу
Необхідність і можливість підсумованого обліку робочого часу
Необхідність і можливість гнучкого режиму робочого часу (ГРРЧ)
Порядок запровадження й застосування підсумованого обліку
Порядок запровадження й застосування ГРРЧ
Документування запровадження підсумованого обліку й ГРРЧ
Фактичні недопрацювання за підсумованого обліку робочого часу
Законодавчі передумови
Види й характери фактичних недопрацювань
Порядок встановлення невідпрацювання робочих годин
Особливості соціально-трудових відносин
Документальне оформлення фактичних недопрацювань
Оплата праці
Особливості оплати праці за підсумованого обліку робочого часу
Різні режими роботи: загальні правила
Особливості оплати праці та її регулювання
Зведена таблиця особливостей оплати праці
Документування ухвалюваних рішень
Оплата за підсумованого обліку вихідних днів
Загальні правила оплати
Вибірковість методрекомендацій
Робота у вихідні й закон
Практичні ситуації
Документи для роботи
Методичні рекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.04.2006 р. № 138

       

© 2016 Заработная плата