Надання невикористаної «дитячої» відпустки

Запитання: 
Жінка перебуває у відпустці для догляду за другою дитиною з 02.05.2015 р. по 31.05.2018 р. У цьому випадку з 1 червня вона не може взяти «дитячу» відпустку, оскільки не працювала. Але якщо вона 1 червня вийде на роботу, то вже з 2 червня може скористатися правом на відпустку за 2018 р. Але постає інше запитання: чи має вона право на невикористану соціальну відпустку за 2015 р.?
Відповідь: 
Соціальними відпустками згідно зі ст. 1821 КЗпП та ст. 19 Закону про відпустки вважаються додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. Водночас нагадаємо, що до таких працівників належать: жінка, яка працює й має двох або більше дітей віком до 15 років; жінка, яка працює та має дитину з інвалідністю; жінка, яка працює і усиновила дитину; матір особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинока мати, батько дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особа, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи один із прийомних батьків. Оскільки за бажанням працівника надання таких соціальних відпусток передбачено в обов’язковому порядку, а також зважаючи на той факт, що вони не належать до виду щорічних, такі відпустки можуть надаватися в будь-який час протягом календарного року, незалежно від відпрацьованого часу та дати народження дитини — до чи після. Проте право на використання цієї відпустки працівниця набуває лише в тому випадку, якщо фактично працює, тобто не просто перебуває в трудових відносинах з підприємством, а практично виконує свої обов’язки хоча б один день. З цього випливає, що якщо жінка до використання відпустки для догляду за другою дитиною до настання їй трьох років або до фактичного виходу на роботу була, наприклад, у статусі одинокої матері, право на використання соціальної відпустки тривалістю 10 календарних днів вона має. Але слід зауважити, що надання такої відпустки залежатиме лише від актуальності підтвердження статусу одинокої матері та досягнення дитиною певного віку. Тому якщо статус цієї жінки не підтверджено або вона є заміжньою й діти народжені у шлюбі, права на соціальну відпустку такого виду (тобто як одинокої матері) вона, звичайно, не має. Нагадаємо, що жінка, яка працює та є одинокою матір’ю, має право на цю відпустку до досягнення дитиною повноліття. А от дитиною вважається особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно із законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше. Зауважимо також, що законодавством не передбачено строку давності, після якого втрачається право на таку відпустку. Тому особа, яка має право на соціальну відпустку, але з якихось причин не скористалася ним у році досягнення дитиною певного віку або ж за кілька попередніх років, має право її використати. Зазначимо, що в разі якщо б у запитанні йшлося про народження третьої дитини, то право на соціальну відпустку за 2015 р. (якщо вона не була використана в цьому році) як жінка, яка працює та має двох дітей віком до 15 років, працівниця б мала. Це підтверджувалося б тим, що на момент виходу у відпустку для догляду за дитиною вона вже мала статус матері двох дітей, що на практиці засвідчується наявністю у відділі кадрів копій свідоцтв про їх народження.

       

© 2016 Заработная плата