Надання відпустки перед звільненням авансом

Запитання: 
Працівниця виходить з відпустки для догляду за дитиною й одразу хоче скористатися своїм правом на щорічну відпустку тривалістю 25 календарних днів, а після її використання звільнитися останнім днем відпустки. Однак ці 25 днів відпустки додають ще стажу на 2 календарних дні відпустки. Чи можна їй надати відпустку на 27 календарних днів та звільнити в останній день відпустки і вже не проводити з нею жодних розрахунків у день звільнення?
Відповідь: 
Стаж роботи для виникнення права на щорічну основну відпустку визначається відповідно до частини першої ст. 9 Закону про відпустки, згідно з якою до нього зараховується час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (у т. ч. час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу). Оскільки за особою, яка перебуває у щорічній відпустці згідно зі ст. 2 Закону про відпустки, зберігається на її період місце роботи (посада) та заробітна плата (відпускні), цей час зараховується до стажу, що дає право на щорічну відпустку. Зважаючи на це, період перебування працівниці у щорічній відпустці тривалістю 25 календарних днів дає право ще на 2 календарних дні щорічної відпустки. Розрахунок можна зробити скориставшись формулою: 24 ÷ (365 – 11) × 25 = 1.69 ≈ 2. Щодо надання щорічної відпустки тривалістю 27 календарних днів слід зауважити, що прохання про надання відпустки саме такої тривалості має бути викладене в заяві працівниці, і вже за цією підставою відділ кадрів може готувати проект наказу про надання відпустки. Зрозуміло, що наданню відпустки такої тривалості передує рекомендація відділу кадрів про її використання, адже працівник зазвичай не володіє цією інформацією. Якщо працівниця візьме до уваги таку рекомендацію, наказ про її звільнення не міститиме пункту щодо виплати грошової компенсації за не використані нею дні щорічної відпустки згідно зі ст. 24 Закону про відпустки та ст. 83 КЗпП. Нагадаємо, що заява й наказ про надання відпустки та заява й наказ про звільнення мають бути окремими, оскільки термін зберігання таких наказів відрізняється.

       

© 2016 Заработная плата