Путівки працівникам за рахунок роботодавця

Запитання: 
Відповідно до умов колективного договору госпрозрахункове підприємство сплатило на рахунок санаторно-курортного закладу, розташованого в м. Сваляві Закарпатської обл., 22 000,00 грн за путівку на оздоровлення працівника та членів його сім’ї. Як оподатковується та відображається у звітності вартість вказаної путівки?
Відповідь: 
Відповідно до пп. 165.1.35 ст. 165 ПКУ з 01.01.2018 р. до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у т. ч. на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем — платником податку на прибуток підприємств безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує п’яти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року. У 2018 р. ця сума становить 18 615,00 грн. У ситуації, наведеній у запитанні, вартість путівки є більшою за вказану суму, тож враховуючи вищенаведене, оподаткуванню підлягає лише сума різниці між загальною вартістю путівки та її неоподатковуваним розміром як додаткове благо на загальних підставах. У випадку, що розглядається, вона становить: 22 000,00 – 18 615,00 = 3385,00 грн. Оскільки додаткове благо надане не в грошовій формі, то на підставі п. 164.5 ПКУ суму ПДФО потрібно обчислювати із застосуванням «натурального» коефіцієнта — 1,219512. Таким чином, база оподаткування ПДФО за ставкою 18 % становитиме: 3385,00 × 1,219512 = 4128,05 грн. Крім того, із оподатковуваних ПДФО доходів утримується ВЗ за ставкою 1,5 % (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ). При цьому для оподаткування ВЗ «натуральний» коефіцієнт не застосовується. У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ вартість зазначеної путівки необхідно відображати двома рядками: неоподатковувану частину в сумі 18 615,00 грн — з ознакою доходу «156»; частину в сумі 3385,00 грн, що оподатковується, — з ознакою доходу «126». Щодо оподаткування ЄСВ вартості вказаної путівки, то тут необхідно керуватися нормами Закону про ЄСВ та Інструкції зі статистики зарплати. Так, відповідно до пп. 2.3.4 Інструкції зі статистики зарплати вартість путівок працівникам та членам їх сімей на лікування та відпочинок, екскурсії або суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства, є виплатами соціального характеру, що належать до фонду додаткової зарплати в складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат. А оскільки відповідно до ст. 7 Закону про ЄСВ базою нарахування ЄСВ є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. у натуральній формі, то з огляду на це вважаємо, що оподаткуванню ЄСВ підлягає вся вартість путівки в розмірі 22 000,00 грн.

       

© 2016 Заработная плата