Відпустка в разі вступу дитини до навчального закладу

Запитання: 
Яку відпустку надати працівнику, дитина якого вступає до навчального закладу?
Відповідь: 
Згідно із Законом про відпустки роботодавець зобов’язаний надавати своїм працівникам відпустки на період вступу їхніх дітей до навчальних закладів. Такі відпустки можуть бути оплачуваними та безоплатними. Їх надання залежатиме від правильності вибору та написання заяви працівником про надання конкретного виду відпустки. Окрім цього, для надання будь-якого виду відпустки працівник має підтвердити вік дитини, тобто має надати копію свідоцтва про народження (за умови, якщо такий документ відсутній у відділі кадрів). Таким чином, відповідно до частини восьмої ст. 10 Закону про відпустки працівникам, діти яких віком до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, за їхнім бажанням надається щорічна відпустка або її частина для супроводження дитини до місця розташування навчального закладу та у зворотному напрямі. І перше, на що варто звернути увагу, це те, що таку відпустку не слід плутати з якоюсь іншою щорічною відпусткою. Ця відпустка може бути надана як частина щорічної відпустки працівника, і її тривалість має становити не менше 12 календарних днів. Уважно переглянувши положення статті 10 Закону про відпустки, можна звернути увагу, що в ній зазначено, що надання такої відпустки (її частини) для супроводження залежить від кількості дітей, адже частиною восьмою цієї статті передбачено, що «за наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини». Тобто, наприклад, якщо працівник має трьох дітей, які одночасно вступають до навчальних закладів (незалежно від рівня освіти та її акредитації), тривалість його щорічної відпустки має сягати не менше 36 календарних днів незалежно від визначеної підприємством тривалості щорічної відпустки (але це не означає, що щорічна відпустка стає 36 днів замість 24-х; йдеться про надання відпустки «авансом»). Окрім цього, така щорічна відпустка (її частина) має надаватися за бажанням працівника, а отже, вона надається в зручний для нього період, незважаючи на відпрацьований час. За відсутності щорічної оплачуваної відпустки або за бажанням працівника використати саме таку відпустку йому може надаватися відпустка без збереження заробітної плати. Вона передбачена частиною першою п. 17 ст. 25 Закону про відпустки, в якій зазначено, що така відпустка надається «працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, — тривалістю 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі». Зауважимо, що ця відпустка надається в обов’язковому порядку. Як і оплачувана, за наявності двох і більше дітей зазначеного віку, вона має надаватися окремо для супроводження кожної дитини. Варто додати, що документи для підтвердження розташування навчального закладу в іншій від постійного місця проживання працівника місцевості, а також документи, які підтверджують проїзд (тобто квитки), працівник підприємства, дитина якого вступає до навчального закладу, може не надавати, адже законодавством не встановлено такого обов’язку. Але, за потреби, про необхідність їх надання можна вказати в локальному документі підприємства, такому як положення про відпустки. За відсутності такої потреби це питання можна в ньому не висвітлювати. Звичайно, ці дві відпустки дуже схожі й надаються за однаковими підставами, але їх відмінність полягає в тому, що одна є оплачуваною, а інша — ні. Проте працівник має право використати їх обидві. Усе залежатиме лише від формулювання його заяв та дат використання таких відпусток.

       

© 2016 Заработная плата