Журнал "Заробітна плата" №10, 2010

Мониторинг законодательства

...10

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

ЗАНЬКО Борис
Основні аспекти охорони праці на підприємстві

...15

Відповідно до чинного законодавства кожне підприємство повинне створити для своїх працівників належні безпечні та здорові умови праці, а також підвищувати рівень промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції. Враховуючи наведене, пропонуємо ознайомитися з основними аспектами охорони праці на підприємстві

ЗАНЬКО Борис
Комісія з питань охорони праці підприємства

...30

Сприяти додержанню вимог нормативно-правових актів щодо прав працівників у галузі охорони праці на підприємстві може не тільки служба охорони праці. Законодавство передбачає також створення на підприємстві комісії з питань охорони праці, яка є постійно діючим консультативно-дорадчим органом

ЛАПІНА Наталія
Шкідливі та важкі умови праці

...33

Відповідно до ст. 153 КЗпП на всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні та нешкідливі умови праці. У випадках, коли уникнення та усунення шкідливих факторів на виробництві не є можливим, працівникам, що працюють за такими умовами, призначаються пільги та компенсації. Отже в даній статті розглянемо порядок та умови, за якими робоче місце визначається як «шкідливе»

СОЛОМОНОВ Станислав
Нормы численности экономистов по финансовой работе

...40

За последние годы нормативная база Украины пополнилось рядом межотраслевых норм труда, в том числе и нормами труда экономистов по финансовой работе. Их издание на сегодняшний день удовлетворяет нужды предприятий в современных нормах труда по этой группе работников. Рассмотрим их более подробно

ЛОМАКОВСКАЯ Ольга
Командировка учредителя

...40

Согласно пп. 5.4.8 ст. 5 Закона о налоге на прибыль в состав валовых расходов налогоплательщик имеет право отнести расходы на командировки, связанные с хозяйственной деятельностью, не только своих сотрудников, но и членов руководящих органов. Рассмотрим, какие лица являются членами руководящих органов и как оформлять такие командировки

Документы для работы

Лист Мінпраці від 23.07.2010 р. № 7920/0/14.10/014 (витяг)

(Щодо діяльності територіальних центрів соціального обслуговування)

...48

Лист Мінпраці від 25.08.2010 р. № 9111/0/14-10/13

(Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2011 р.)

...49

ОПЛАТА ТРУДА

РЕУТОВА Надежда
Определение расчетного периода

...52

В стандартных ситуациях определение расчетного периода согласно требованиям Порядка № 100 проблем обычно не вызывает. Но в тех случаях, когда расчетный период меньше установленных 12 месяцев для расчета отпускных или двух месяцев для расчета остальных выплат, необходимо применять особые подходы. Не всегда ясно также, какие именно периоды следует исключать из расчетного. В Порядке № 100 о таких ситуациях написано довольно скупо. Поэтому попробуем разобраться с ними на конкретных примерах

АЛИЕВ Тимур
Оплата труда при «нестандартном» графике работы

...58

Фактически режим рабочего времени (режим работы) представляет собой время, на протяжении которого работник должен выполнять обязанности, предусмотренные трудовым договором. Следует отметить, что регламентация режима работы необходима не только для контроля дисциплины труда. Она влияет и на учет рабочего времени, и на оплату труда (ведь, например, за те же сверхурочные работы положена повышенная оплата)

ДМИТРУК Марія
Гонорари та авторські винагороди

...65

Звісно, творчість важко піддається матеріальній оцінці. Але автор має право на отримання за свій твір певної винагороди. Тож розглянемо, що собою являє предмет авторського права, як оформлюється його передача, в яких випадках автор має право на отримання винагороди та як вона оподатковується

Вопрос — ответ

...72

Чи враховується при визначенні середнього заробітку на час відрядження заробітна плата за викладацькі години директору вищого навчального закладу I–II рівня акредитації?

Документы для работы

Лист Мінфіну від 23.07.2010 р. № 31-26030-13-10/18904

(Про відшкодування працівникові витрат власних коштів в іноземній валюті, витрачених ним через брак авансових коштів під час перебування в службовому відрядженні за кордоном)

...73

ПІДЛУЖНА Ніна
Індексація грошових доходів населення у 2009 році

...74

УЧЕТ И НАЛОГИ

ГУБА Євгеній
Позика коштів: деякі аспекти обліку

...76

За умови падіння прибутків багато підприємств знаходяться в пошуку додаткових джерел для виплати заплати і пов'язаних з нею внесків до фондів соціального страхування. І це не дивно:  чинне законодавство містить жорсткі норми, спрямовані на боротьбу з неплатниками. Тому сьогодні на конкретній ситуації, що виникла у підприємства, розглянемо, як запозичити кошти для вказаних цілей та які будуть податкові наслідки таких дій

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Исправление ошибок

ЛАПІНА Наталія
Виплати за лікарняним при роботі в режимі неповного робочого дня

...86

Документы для работы

Лист ФСС з ТВП від 07.07.2010 р. № 04-06/Л-260з-253

(Щодо права на матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням)

...90

ОФИЦИАЛЬНОЕ МНЕНИЕ

Роз’яснюють фахівці Міністерства праці та соціальної політики України

ТОВСТЕНКО Олександр
Оплата праці у святкові, неробочі та вихідні дні

..92

Законодавством України обмежуються випадки проведення робіт у святкові і неробочі дні. Вони допускаються тільки для виконання робіт, призупинення яких є неможливим з виробничо-технічних умов (безперервно діючі підприємства), а також робіт, викликаних необхідністю обслуговування населення. У святкові і неробочі дні можуть провадитись також невідкладні навантажувально-розвантажувальні і ремонтні робот

СИНЬКО Неля
Розрахунок годинної тарифної ставки для оплати відпрацьованого часу у святковий день та нічний час при підсумованому обліку робочого часу

...94

ГРИШАГІНА Наталія
Оплата листка непрацездатності померлого працівника

...95

Обмеження строку перебування на лікарняному

...96

Листок непрацездатності для дружин військовослужбовців

...97

БЕСЕДКА

...99

Календар бухгалтера по зарплаті

...101

       

© 2016 Заработная плата